O badmintonu víme vše, je to naše hra!

diskuze

e-shop

Obratnostní (koordinační) schopnosti

Co nejúčelnější, nejefektivnější zvládnutí pohybu po kurtu či samotného úderu je podmíněno koordinačními schopnostmi každého jedince. Koordinační schopnosti souvisí naprosto jednoznačně s pohybovým učením - motorickou docilitou, což je schopnost osvojovat si nové a neznámé prvky a pohyby.

Je prokazatelné, že ten, kdo bude „trénovanější" v obratnosti, v této často opomíjené schopnosti, bude mít i větší úspěchy při nácviku jednotlivých specifických badmintononých pohybů.

A že je badminton na vnímání polohy vlastního těla náročný, o tom snad není nutno pochybovat (Nanna Brosolat Jensen z Dánska snad přesvědčí i zatvrzelé odpírače této staré pravdy, pro ty zkušenější je zde otázka - v jaké části kurtu se Nanna nachází?)  
Jedná se o celou řadu dílčích schopností, mezi nimiž jsou nejvýznamnější:

1) Orientační schopnosti - které zahrnují především vnímání, určování a řízení vlastních pohybů, koordinaci vlastního těla v prostoru nebo vnímání soupeřů i spoluhráčů na kurtu.
Rozvoj těchto schopností bude především „statický" s vyhodnocováním rozborů u videa či konkrétní herní cvičení zaměřená na vnímání svých pohybů či alespoň se zdůrazněním na toto vnímání.

2) Kinestetické schopnosti - jež představují vnímání pohybů jednotlivých částí těla a jejich funkční konstrukci do pohybových celků a dále přesné a účelné provádění pohybů. Zlepšování těchto schopností bude obdobné jako v předchozím případě - sebekontrolou a usměrňováním „vnějším pozorovatelem" (trenér, spoluhráč) při jednotlivých cvičeních.

3) Diferenciační schopnosti - spočívající především v časování pohybu v prostoru. Tyto schopnosti lze rozvinout množstvím opakování se správným fázováním jednotlivých pohybů, fixací těchto pohybů a následným přenesením tohoto správného nácviku do hry. Vyplatí se zde více než jinde postupovat od jednoduchého ke složitějším cvičením, od cvičení na místě ke cvičením v pohybu a až následně ve hře.
4) Schopnosti rovnováhy - zabezpečují optimální polohu těla v jakékoliv herní situaci a jsou podmíněny především orientačními schopnostmi. Rozvíjet je můžeme od jednouchých poloh (holubička, stoj na jedné noze se zavřenýma očima atp.) po složitější (obrat přeskokem o 180°, poskoky po jedné noze na vymezené značky atp.).

O schopnosti rovnováhy lze u Anupa Sridhara (Indie) pochybovat 
5) Rytmické schopnosti - projevují se jak ve variantě přizpůsobení se vnějšímu rytmu, tak ve schopnosti provádět pohybové úkoly ve vlastním účelném rytmu. Prostředky rozvoje budou rytmická cvičení nejrůznějšího charakteru, samozřejmě s doprovodem udávajícím rytmus.

Několik poznámek na závěr kapitoly
1) Řiďte se principem všestrannosti - všechno souvisí se vším a každý nový naučený a ovládnutý pohyb vám může pomoci při nácviku pohybů badmintonových.

2) Nejprve zařazujte známá cvičení, postupně přidávejte složitější.

3) Obměňujte prostředky, prostředí a provedení (rytmus, rychlost).

4) Nezapomínejte na „zrcadlové provádění", co nejvěrnější napodobování pohybů druhého jedince.

5) Koordinační cvičení jsou náročná na připravenost organismu, proto patří na začátek hlavní části tréninkové jednotky.

Doporučit:




Diskuze k článku


Žádný příspěvek zatím nebyl do diskuze vložen.

Vložit nový příspěvek do diskuze




O projektu | Kontakty | Odkazy | Nabídka pro firmy | Reklama na serveru | RSS


Partneři: Yonex - nejlepší vybavení na badminton | Badmintonové rakety nakoupíte výhodně na Sportobchod.cz | Test kolečkových bruslí | Badmintonové rakety Victor | Trápí vás Pepa Mech | SportServisOáza


2006-2018 © Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití materiálů z tohoto webu je možné pouze s výslovným souhlasem autorů RSS